[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/01/2019)
Thứ 3
(08/01/2019)
Thứ 4
(09/01/2019)
Thứ 5
(10/01/2019)
Thứ 6
(11/01/2019)
Thứ 7
(12/01/2019)
Chủ nhật
(13/01/2019)
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp cán bộ công chức Đội KL Đặc nhiệm,
Nội dung : triển khai công việc trọng tâm trong tháng 1 - 2019


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ công chức của Đội


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp cán bộ công chức phòng ĐTXLVPLN,
Nội dung : triển khai công tác trọng tâm tháng 1 - 2019


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ công chức của phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com