[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/01/2019)
Thứ 3
(08/01/2019)
Thứ 4
(09/01/2019)
Thứ 5
(10/01/2019)
Thứ 6
(11/01/2019)
Thứ 7
(12/01/2019)
Chủ nhật
(13/01/2019)
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp theo lịch Phó TCT Cao Chí Công

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09:00  Họp CB Phòng QLBVR

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Phòng 204-A3
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch TCT

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
10:15  Họp về rà soát CMĐSDR

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR (Truyền, Tuyến)
Địa điểm: Phòng 204-A3
Thành phần tham dự:
13:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp Theo lịch của LĐTC

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com