[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/01/2019)
Thứ 3
(08/01/2019)
Thứ 4
(09/01/2019)
Thứ 5
(10/01/2019)
Thứ 6
(11/01/2019)
Thứ 7
(12/01/2019)
Chủ nhật
(13/01/2019)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
08 Họp theo lịch Lãnh đạo Bộ

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
15:00  Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  HN tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ năm 2018

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Báo cáo TCT kế hoạch xây dựng VBQPPL

Đơn vị chủ trì: Phòng ĐTXLVPLN
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Đội KLĐN
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com