[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(29/05/2023)
Thứ 3
(30/05/2023)
Thứ 4
(31/05/2023)
Thứ 5
(01/06/2023)
Thứ 6
(02/06/2023)
Thứ 7
(03/06/2023)
Chủ nhật
(04/06/2023)
Cục trưởng
Bùi Chính Nghĩa
13:30  Họp BCH Đảng ủy mở rộng

Đơn vị chủ trì: VP Cục
Địa điểm: 301A3
Thành phần tham dự: UV BCH Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị khối văn phòng cục
15:30  Họp Giao ban Bộ

Đơn vị chủ trì: VP Cục
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Chánh VP cục
08:30  Làm việc về Kế hoạch tài chính của Cục.

Đơn vị chủ trì: VP Cục
Địa điểm:
Thành phần tham dự: P.KHTC; Mời A Thiện.
08:30  Nghe dự thảo Chiến lược phát triển kiểm lâm

Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức XDLL
Địa điểm: 301A3
Thành phần tham dự: P. TCXDLL chuẩn bị tài liệu, gửi các đơn vị lấy ý kiến; Thủ trưởng các đơn vị khối VP Cục
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp BCH ĐU 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com