[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(01/06/2020)
Thứ 3
(02/06/2020)
Thứ 4
(03/06/2020)
Thứ 5
(04/06/2020)
Thứ 6
(05/06/2020)
Thứ 7
(06/06/2020)
Chủ nhật
(07/06/2020)
Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
14:30  Họp theo lịch của Thứ trưởng Thường trực về dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 156

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị về hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 06

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Giao ban tháng 5 TCLN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp theo lịch TCT Nguyễn Quốc Trị

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Quốc Hiệu
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com