[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(11/06/2018)
Thứ 3
(12/06/2018)
Thứ 4
(13/06/2018)
Thứ 5
(14/06/2018)
Thứ 6
(15/06/2018)
Thứ 7
(16/06/2018)
Chủ nhật
(17/06/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp dự thảo NĐ xử phạt VPHC (Theo lịch LĐTC)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 157
(Theo lịch lãnh đạo TCLN)


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 301A3
Thành phần tham dự:
13:30  Họp tham gia dự thảo NĐ kiểm lâm ( theo lịch lãnh đạo TCLN)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 301A3
Thành phần tham dự:
Trưa bay từ HN đi Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo về NĐ thi hành luật LN
( cả ngày )


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: thành phố Đà Lạt
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự: Đoàn thanh tra 151
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch lãnh đạo TCLN 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr (Tuyến)
Địa điểm: Thanh Hóa
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Thanh Hóa
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
08:00  Tham gia lớp " Phát triển tư duy và tầm nhìn chiến lược thông qua hoạt động và nghiên cứu thực tiễn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc Vườn quốc gia".

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTII.
Thành phần tham dự:
08:00  Tham gia lớp " Phát triển tư duy và tầm nhìn chiến lược thông qua hoạt động và nghiên cứu thực tiễn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc Vườn quốc gia".

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTII.
Thành phần tham dự:
08:00  Tham gia lớp " Phát triển tư duy và tầm nhìn chiến lược thông qua hoạt động và nghiên cứu thực tiễn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc Vườn quốc gia".

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTII.
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Tham gia lớp " Phát triển tư duy và tầm nhìn chiến lược thông qua hoạt động và nghiên cứu thực tiễn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc Vườn quốc gia".

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTII.
Thành phần tham dự:
08:00  Tham gia lớp " Phát triển tư duy và tầm nhìn chiến lược thông qua hoạt động và nghiên cứu thực tiễn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, giám đốc Vườn quốc gia".

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTII.
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên trong Chi bộ.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
BMT- Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

P/hợp Chi cục Lâm Đồng Ktra, xác minh thong tin báo nêuĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo XD NĐ hướng dẫn thi hành Luật LN tại TP Đà Lạt.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo XD NĐ thi hành Luật LN tại Đà Lạt.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đà Lạt - BMTĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com