[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(11/06/2018)
Thứ 3
(12/06/2018)
Thứ 4
(13/06/2018)
Thứ 5
(14/06/2018)
Thứ 6
(15/06/2018)
Thứ 7
(16/06/2018)
Chủ nhật
(17/06/2018)
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 157
(Theo lịch lãnh đạo TCLN)


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 301A3
Thành phần tham dự:
13:30  Họp tham gia dự thảo NĐ kiểm lâm ( theo lịch lãnh đạo TCLN)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 301A3
Thành phần tham dự:
Trưa bay từ HN đi Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo về NĐ thi hành luật LN
( cả ngày )


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: thành phố Đà Lạt
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com