[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(11/06/2018)
Thứ 3
(12/06/2018)
Thứ 4
(13/06/2018)
Thứ 5
(14/06/2018)
Thứ 6
(15/06/2018)
Thứ 7
(16/06/2018)
Chủ nhật
(17/06/2018)
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên trong Chi bộ.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
BMT- Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

P/hợp Chi cục Lâm Đồng Ktra, xác minh thong tin báo nêuĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo XD NĐ hướng dẫn thi hành Luật LN tại TP Đà Lạt.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo XD NĐ thi hành Luật LN tại Đà Lạt.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đà Lạt - BMTĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com