[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(11/06/2018)
Thứ 3
(12/06/2018)
Thứ 4
(13/06/2018)
Thứ 5
(14/06/2018)
Thứ 6
(15/06/2018)
Thứ 7
(16/06/2018)
Chủ nhật
(17/06/2018)
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự: Đoàn thanh tra 151
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch lãnh đạo TCLN 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr (Tuyến)
Địa điểm: Thanh Hóa
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương 

Đơn vị chủ trì: Phòng Qlbvr
Địa điểm: Thanh Hóa
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com