[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(18/06/2018)
Thứ 3
(19/06/2018)
Thứ 4
(20/06/2018)
Thứ 5
(21/06/2018)
Thứ 6
(22/06/2018)
Thứ 7
(23/06/2018)
Chủ nhật
(24/06/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
08:30  Báo cáo giải trình dự thảo Thông tư (Theo lịch PTCT Cao Chí Công)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
15:30  Làm việc với Four Paws

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng ĐTXLVPLN
08:00  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P101-B6
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
8H30: họp TTquản lý LS 
theo lịch lãnh đạo TC


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Bay từ Hà Nội - Buôn Mê Thuột 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
- 8h30:Hội nghị bảo vệ rừng khu vực biên giới các tỉnh
Tây nguyên, mời đại diện lãnh đạo CCKL vùng 4 cùng tham dự
- 14h: Làm việc với CCKLV4, Nội dung: triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, thành phần: 
Lãnh đạo, trưởng phòng, Đội trưởng CCKLV4
- Địa điểm: Chi cục Kiểm lâm vùng 4


Đơn vị chủ trì: Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đăklak
Thành phần tham dự:
Sáng: Bay từ Buôn Mê Thuột - Hà Nội
Chiều: Làm việc tại Cơ quan


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
8h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
14h00: họp ban chấp hành đảng ủy Cục,
Nội dung: kiện toàn nhân sự BCH, UBKT đảng ủy
( bầu bổ sung phó bí thư đảng ủy, thường vụ đảng ủy,
chủ nhiệm UBKT)


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Mời toàn thể các Đ/c trong cấp ủy, mời Q. cục trưởng tham dự
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Sơ kết công tác 6 tháng Cục KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
08:30  Họp Thông tư quản lý LS theo lịch Lãnh đạo TCLN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp CB Phòng QLBVR

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm: Phòng 401
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR
13:00  Báo cáo Lãnh đạo TCLN về tiếp thu dự thảo Nghị định chung (phần do Cục Kiểm lâm phụ trách)

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR (Truyền, Tuyến)
Địa điểm: P. 301
Thành phần tham dự:
08:30  Họp Đoàn Thanh tra

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR (Truyền)
Địa điểm: Phòng 401
Thành phần tham dự: Đoàn Thanh tra 151 (đ/c Truyền thông báo)
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp về Nghị định Kiểm lâm theo lịch Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Họp sơ kết 6 tháng Cục Kiểm lâm

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:00  Họp theo lịch Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi về báo cáo nhanh Kiểm lâm (đ/c Hải dự)

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải, Trung)
Địa điểm: P. 301
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Thanh Hóa - Hà Nội

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội nghị sơ kết Cục Kiểm lâm 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tai cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Đi công tác SG - HN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08 Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm lâm
Địa điểm: Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình Hà Nội.
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Họp triển khai công tác tuần của Chi bộ và cơ quan.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Khai mạc tập huấn tại ĐakNông

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

7g30 Tham gia HN theo lịch Lãnh đạo Cục tại BCH BĐBP ĐakLak.

14g 00 Làm việc Lãnh đạo Cục tại VP Vùng IV.Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
BMT-HN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com