[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(20/06/2022)
Thứ 3
(21/06/2022)
Thứ 4
(22/06/2022)
Thứ 5
(23/06/2022)
Thứ 6
(24/06/2022)
Thứ 7
(25/06/2022)
Chủ nhật
(26/06/2022)
Cục trưởng
Bùi Chính Nghĩa
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Hoạt động ngày Báo chí cánh mạng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:00  Họp theo lịch PTCT. Bùi Chính Nghĩa

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:00  Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com