[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(04/07/2022)
Thứ 3
(05/07/2022)
Thứ 4
(06/07/2022)
Thứ 5
(07/07/2022)
Thứ 6
(08/07/2022)
Thứ 7
(09/07/2022)
Chủ nhật
(10/07/2022)
Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Quốc Hiệu
10:00  Làm việc với tổ chức AAF theo lịch của Cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Phòng Cục trưởng.
Thành phần tham dự: Phòng ĐTXLVP
13:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp về dự thảo Thông tư thay thế TT27 theo lịch của LĐ TCLN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:30  Họp theo lịch của LĐ TCLN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Nghỉ phép 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
................
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com