[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(09/07/2018)
Thứ 3
(10/07/2018)
Thứ 4
(11/07/2018)
Thứ 5
(12/07/2018)
Thứ 6
(13/07/2018)
Thứ 7
(14/07/2018)
Chủ nhật
(15/07/2018)
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
08:00  Họp Sơ kết 6 tháng TCLN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:00  Hội nghị sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo TWPCTT

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P201-B6
Thành phần tham dự:
15:30  Họp về công tác BVR-PCCCR theo lịch Lãnh đạo TCLN (Hải, Truyền dự)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P. 301 - A3
Thành phần tham dự:
Họp Dự thảo Nghị định thi hành Luật

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Họp Dự thảo Nghị định thi hành Luật

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09:00  Họp CB Phòng QLBVR

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm: Phòng 401 - A3
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com