[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(22/07/2019)
Thứ 3
(23/07/2019)
Thứ 4
(24/07/2019)
Thứ 5
(25/07/2019)
Thứ 6
(26/07/2019)
Thứ 7
(27/07/2019)
Chủ nhật
(28/07/2019)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
Họp lãnh đạo + cấp ủy ( mở rộng)
về công tác cán bộ


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
15:30  Họp lãnh đạo + cấp ủy ( mở rộng)
về công tác cán bộ


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
00:00  Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch của Q cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14 Họp tổ dư luận xã hội đảng ủy Bộ

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
10:00  Họp thao lịch Cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp theo lịch  Cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch Cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch Cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Tham dự Hội nghị phổ biến Luật Quy hoạch và Văn bản hướng dẫn

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm: Thái Nguyên
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Quốc Hiệu
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com