[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(17/09/2018)
Thứ 3
(18/09/2018)
Thứ 4
(19/09/2018)
Thứ 5
(20/09/2018)
Thứ 6
(21/09/2018)
Thứ 7
(22/09/2018)
Chủ nhật
(23/09/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
08:30  Họp với Đại sứ EU về VPA/FLEGT (Theo lịch Thứ trưởng)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P2-A2
Thành phần tham dự:
08:30  Họp rà soát TT quản lý lâm sản

Đơn vị chủ trì: Phòng ĐTXLVPLN
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Đội KLĐN, phòng QLBVR
13:30  Làm việc với Trường I (Theo lịch TCT)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp rà soát NĐ chung (phần do CKL phụ trách)

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng
14:00  Dự họp thẩm định NĐ Cites

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
13:30  Họp báo cáo dự thảo Thông tư (Theo lịch PTCT Cao Chí Công)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Đội KLĐN, phòng QLBVR
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp rà soát dự thảo TT01
( theo lịch Q. cục trưởng)


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
họp rà soát NĐ chung
(theo lịch Q. cục trưởng )


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09 Họp BCH đảng ủy TCLN mở rộng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  họp rà soát TT 01
( theo lịch Qcục trưởng)


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Lâm Đồng
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Lâm Đồng
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Lâm Đồng
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Lâm Đồng
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Triển khai công tác tuần

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đi công tác địa phươngĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đi công tác địa phươngĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đi công tác địa phươngĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com