[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(24/01/2022)
Thứ 3
(25/01/2022)
Thứ 4
(26/01/2022)
Thứ 5
(27/01/2022)
Thứ 6
(28/01/2022)
Thứ 7
(29/01/2022)
Chủ nhật
(30/01/2022)
Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
09:00  Dự họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị - Họp lãnh đạo Tổng cục mở rộng

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm: 301-A3
Thành phần tham dự:
 Dự họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị - Nghe dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 156

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 301-A3
Thành phần tham dự:
08:30   Dự họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị - Nghe dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 156

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 301-A3
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Quốc Hiệu
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
................
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com