[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/10/2019)
Thứ 3
(08/10/2019)
Thứ 4
(09/10/2019)
Thứ 5
(10/10/2019)
Thứ 6
(11/10/2019)
Thứ 7
(12/10/2019)
Chủ nhật
(13/10/2019)
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 496/103 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 496/103 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
07:30 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 496/103 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Làm việc tại cơ quan
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 496/103 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com