[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(10/12/2018)
Thứ 3
(11/12/2018)
Thứ 4
(12/12/2018)
Thứ 5
(13/12/2018)
Thứ 6
(14/12/2018)
Thứ 7
(15/12/2018)
Chủ nhật
(16/12/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
09:00  Họp rà soát thủ tục trình Thông tư

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Giao ban tháng CKL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09 Họp rà soát TT , theo lịch Q. cục trưởng KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:30  Họp ban chấp hành Đảng ủy Cục KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 204-A3
Thành phần tham dự: Các đ/c trong BCH đảng ủy


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp giao ban Cục KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09 Học tập NQ trung ương 8

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Hội trường 201
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp CB, Phòng QLBVR

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Phòng 401
Thành phần tham dự:
08:30  Giao ban tháng Cục Kiểm lâm

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng

Làm việc tai cơ quanĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tai cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tai cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tai cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Họp chi bộ - Chi cục Kiểm lâm vùng III

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
HN-BMT

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com