[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/06/2021)
Thứ 3
(08/06/2021)
Thứ 4
(09/06/2021)
Thứ 5
(10/06/2021)
Thứ 6
(11/06/2021)
Thứ 7
(12/06/2021)
Chủ nhật
(13/06/2021)
Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
08:30  Họp về tình hình xuất nhập khẩu lâm sản (theo lịch TCT) 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:00  Họp rà soát danh mục các Chương trình, Đề án giai đoạn 2021-2025 (Theo lịch TCT)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia (Theo lịch TCT)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com