[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/10/2019)
Thứ 3
(08/10/2019)
Thứ 4
(09/10/2019)
Thứ 5
(10/10/2019)
Thứ 6
(11/10/2019)
Thứ 7
(12/10/2019)
Chủ nhật
(13/10/2019)
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com