[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(07/10/2019)
Thứ 3
(08/10/2019)
Thứ 4
(09/10/2019)
Thứ 5
(10/10/2019)
Thứ 6
(11/10/2019)
Thứ 7
(12/10/2019)
Chủ nhật
(13/10/2019)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
Hoàn thiện hồ sơ thẩm định NĐ gỗ hợp pháp

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Rà soát hồ sơ báo cáo dự thảo NĐ bổ sung NĐ 156

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch của Phó Tổng cục trưởng Cao Chí Công về hoạt động DLST vườn QG Ba Vì

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
13:30  Họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com