[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(22/11/2021)
Thứ 3
(23/11/2021)
Thứ 4
(24/11/2021)
Thứ 5
(25/11/2021)
Thứ 6
(26/11/2021)
Thứ 7
(27/11/2021)
Chủ nhật
(28/11/2021)
Cục trưởng
Nguyễn Hữu Thiện
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:00   Dự họp theo lịch của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị - Họp theo lịch của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về đề xuất nhiệm vụ thực hiện NQ 84

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 102 B6
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com